For eksportører

GIEK hjelper norske bedrifter som ønsker å eksportere til utlandet gjennom garantier utstedt på vegne av den norske stat. Norske statsgarantier betyr høy grad av sikkerhet for både eksportører og banker, og vi tilbyr et bredt utvalg av produkter, fra sikker finansiering - til sikker betaling.

Vårt mest brukte garantiprodukt er långivergaranti hvor vi utsteder garanti for lån til utenlandske kjøpere av kapitalvarer og tjenester fra norske leverandører, men vi har også andre garantiprodukter tilpasset norske eksportører som bondgaranti og kontraktsgaranti. Under Garantiene finner du en fullstendig oversikt over alle våre produkter og finansieringsløsninger.

Under Landrisiko får du en oversikt over vår landrisikovurdering. Her kan du se hvordan vi behandler søknader på eksport til ulike land. For mer informasjon om landrisiko kan du kontakte våre rådgivere i GIEKs analyseavdeling.

Ønsker du å laste ned søknadsskjema, eller vil du vite mer om søknadsprosessen? Under Søknadsskjema finner du alle vilkår, betingelser og søknadsskjemaer til våre produkter.

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med riktig kontaktperson i GIEK, trykk her for full oversikt over våre avdelinger og ansatte.

Gjelder det kortsiktig kredittforsikring? Mer informasjon om dette finner du på GIEK Kredittforsikring

Gjelder det innovasjon og produktutvikling knyttet til eksport? Mer informasjon om dette finner du på Innovasjon Norge

Gjelder det lån for kjøp av kapitalvarer og tjenester fra norske eksportører? Mer informasjon om dette finner du på Eksportkreditt Norge

Del

Kontakt oss

Øyvind Ajer

Avdelingsdirektør Energi og Industri

+47 95122598

epost

Eksportfinansiering enkelt forklart

Se vår film om eksportfinansiering.