For banker

Banker, Eksportkreditt Norge AS og andre långivere er viktige samarbeidspartnere når GIEK stiller finansielle garantier på vegne av den norske stat med formål om å fremme norsk eksport.

  • GIEK tilbyr langsiktig finansiering til kjøpere av norsk eksport
  • GIEK stiller garantier, og ikke lån. Garantiene stilles til långiver, som kan være Eksportkreditt Norge AS, eller kommersielle banker og andre finansinstitusjoner
  • GIEKs garantier stilles på vegne av den norske stat, som er ratet AAA/Aaa
  • GIEK følger OECD-regelverket, som definerer maksimal løpetid og nedbetalingsprofil, avhengig av type prosjekt
  • GIEK krever normalt at en eller flere kommersielle banker deltar sammen med oss. Vi samarbeider med bankene både under struktureringen og dokumentasjonen
  • GIEK kan garantere for lån i ulike valutaer
  • GIEK deltar på like vilkår med bankene, med samme sikkerheter og finansielle covenants med mer. Vi kan delta i både sikrede og usikrede lånefasiliteter
  • GIEK kan delta med en stor andel i en fasilitet, og dekke inntil 85 % av den norske eksporten

Se listen over GIEKs utstedte garantier.

Gå til søknadsskjemaer og vilkår.

Del

Kontakt oss

Øyvind Ajer

Avdelingsdirektør Energi og Industri

+47 95122598

epost

Søk om garanti