Rammeavtaler

Rembursgaranti

Det er et inngått rammeavtale mellom DnB NOR Bank ASA og GIEK, som innebærer at GIEK kan stille kontragaranti for bankens utstedte remburser og/eller bankavaliserte veksler utstedt i forbindelse med eksport av norske varer og tjenester fra Norge. GIEK kan også, etter særskilt søknad og under visse forutsetninger, dekke eksport fra datterselskap av et norsk selskap eller eksport fra et tredjeland der hovedkontraktøren (benefisianten) er et norsk selskap.

Det er et inngått rammeavtale mellom SEB og GIEK, som innebærer at GIEK kan stille kontragaranti for bankens utstedte remburser og/eller bankavaliserte veksler utstedt i forbindelse med eksport av norske varer og tjenester fra Norge. GIEK kan også, etter særskilt søknad og under visse forutsetninger, dekke eksport fra datterselskap av et norsk selskap eller eksport fra et tredjeland der hovedkontraktøren (benefisianten) er et norsk selskap.

Det er et inngått rammeavtale mellom Danske Bank og GIEK, som innebærer at GIEK kan stille kontragaranti for bankens utstedte remburser og/eller bankavaliserte veksler utstedt i forbindelse med eksport av norske varer og tjenester fra Norge. GIEK kan også, etter særskilt søknad og under visse forutsetninger, dekke eksport fra datterselskap av et norsk selskap eller eksport fra et tredjeland der hovedkontraktøren (benefisianten) er et norsk selskap.

Det er et inngått rammeavtale mellom Nordea Bank Norge ASA og GIEK, som innebærer at GIEK kan stille kontragaranti for bankens utstedte remburser og/eller bankavaliserte veksler utstedt i forbindelse med eksport av norske varer og tjenester fra Norge. GIEK kan også, etter særskilt søknad og under visse forutsetninger, dekke eksport fra datterselskap av et norsk selskap eller eksport fra et tredjeland der hovedkontraktøren (benefisianten) er et norsk selskap.

 

Bondgaranti

Det er inngått rammeavtale mellom SEB og GIEK, som innebærer at GIEK kan stille kontragaranti for bankens utstedte bonds til Rainpower ASA på til sammen MNOK 400.

Det er inngått rammeavtale mellom Sparebanken Øst og GIEK, som innebærer at GIEK kan stille kontragaranti for bankens utstedte bonds til Jacobsen Elektro på til sammen MNOK 130.

Det er inngått rammeavtale mellom Danske Bank og GIEK, som innebærer at GIEK kan stille kontragaranti for bankens utstedte bonds til NRS på til sammen MNOK 25,5.

Del

+47 22 87 62 00

epost