Garantiproduktene

Långivergaranti kan være aktuell dersom du ønsker å tilby eller din kjøper etterspør finansiering i forbindelse med en eksportkontrakt.

Velg leverandørkredittgaranti dersom ditt foretak vil sikre betaling ved kredittsalg til en utenlandsk kjøper.

Kontraktsgaranti kan være aktuell dersom ditt foretak vil sikre seg mot tap som kan oppstå i produksjonsperioden, som følge av at utenlandsk kjøper ikke oppfyller kontrakten.

Velg investeringsgaranti dersom ditt foretak skal investere i land med politisk risiko.

Velg anbudsgaranti dersom ditt foretak skal delta i et bistandsfinansiert anbud.

Velg bondgaranti dersom utenlandsk kjøper krever at det stilles garanti for at eksportør overholder sitt tilbud, for kjøpers forskuddsbetaling og for at eksportøren gjennomfører leveransen.

Velg remburs dersom ditt foretak trenger garanti for bekreftede remburser utstedt i forbindelse med eksport.

Byggelånsgaranti kan være aktuell dersom ditt foretak trenger å sikre finansiering av nye skip under bygging.

Kraftgaranti kan være aktuell dersom ditt foretak har behov for å garantere betaling i forbindelse med større kontrakter for kjøp eller salg av kraft.

Del

Kontakt oss

Øyvind Ajer

Avdelingsdirektør Energi og Industri

+47 95122598

epost

Britt Skåtun

Avdelingsdirektør Offshore

+47 47751361

epost

Solveig Frøland

Avdelingsdirektør Shipping, verft og offshore-prosjekter

+47 95294853

epost