Anbudsgaranti

Garantien skal gjøre det litt lettere for norske eksportører å delta i anbudskonkurranser om bistandsfinansierte prosjekt i utviklingsland. Dersom den norske eksportøren ikke vinner noen del av kontrakten vil en del av kostnadene knyttet til tilbudsarbeidet refunderes. Ordningen er finansiert av Norfund og administreres av GIEK.

  • Garantien gjelder bistandsfinansierte prosjekt
  • Ordningen gjelder for anbud i land med rett til lån i Verdensbanken
  • Anbudskostnadene må være på minst NOK 80 000
  • Inntil 50 prosent av kostnadene kan dekkes, begrenset til maksimalt NOK 250 000

Gå direkte til søknadsskjema for anbudsgaranti (pdf) på bokmål eller nynorsk.

Gå til «Slik søker du» for å lese mer om hvordan du søker og hva GIEK trenger for å behandle din søknad.

Del

Kontakt oss

Øyvind Ajer

Avdelingsdirektør Energi og Industri

+47 95122598

epost