Kraftgaranti

Gå direkte til søknadsskjema for kraftkjøpers betalingsplikt (pdf) på bokmål eller nynorsk.

Gå direkte til søknadsskjema for kraftkjøpers låneplikt (pdf) på bokmål eller nynorsk.

Gå til «Slik søker du» for å lese mer om hvordan du søker og hva GIEK trenger for å behandle din søknad.

Del

Kontakt oss

Odd Solheim

Kundeansvarlig

+47 99001807

epost