Byggelånsgaranti

  • Garantien utstedes for finansiering av nybygg.
  • Eksport er ikke et krav, og kjøperen av skipet eller installasjonen kan derfor være norsk eller utenlandsk.
  • GIEK garanterer for inntil 50 prosent av byggelånet.
  • Kjøperen av skipet eller installasjonen må forskuddsbetale en avtalt andel av kjøpesummen i løpet av byggeperioden.
  • Langtidsfinansieringen av skipet må være sikret.

Søknaden er kostnadsfri. Gå direkte til søknadsskjema for byggelånsgaranti (pdf) på bokmål eller nynorsk.

Gå til «Slik søker du» for å lese mer om hvordan du søker og hva GIEK trenger for å behandle din søknad.

 

Del

Kontakt oss

Solveig Frøland

Avdelingsdirektør Shipping, verft og offshoreprosjekter

+47 95294853

epost

Oppgradering av eldre skip (retrofit)

Last ned felles brosjyre om finansieringsløsning fra Eksportkreditt Norge og GIEK

Kundecaser

NFDs nye maritime strategi

Les mer om regjeringens nye maritime strategi her