Bondgaranti

Utenlandsk kjøper krever enkelte ganger en eller flere garantier av den norske eksportøren, som for eksempel kan være garantier for at leveringen faktisk skjer som avtalt, at innbetalt forskudd  kan tilbakebetales dersom eksportøren bryter kontrakten, eller at eksempelvis et kraftverk fungerer som forutsatt når det er levert. Det er eksportørens bank som stiller slike bondgarantier overfor kjøper, men GIEK kan avlaste banken for en del av beløpet (kontragaranti).

  • GIEK garanterer overfor en bank eller finansinstitusjon
  • Garantien dekker normalt inntil 50 prosent av bankens/finansinstitusjonens risiko. For bondsstillelser opptil 10 MNOK vil GIEK nå regelmessig øke sin dekningssats opp til 70 prosent. I særlige tilfelle kan dekningssatsen økes opp til 90 prosent.
  • Eksempler: anbudsgaranti, forskuddsgaranti eller fullførelsesgaranti

Banker og andre som ønsker å søke om bondgaranti sender inn søknadsskjema for bondgarantier.

Gå direkte til søknadsskjema for bondgaranti (pdf) på bokmål eller nynorsk.

Gå til «Slik søker du» for å lese mer om hvordan du søker og hva GIEK trenger for å behandle din søknad.

Del

Kontakt oss

Øyvind Ajer

Avdelingsdirektør Energi og Industri

+47 95122598

epost

Kundecaser

Nyheter

Her kan du lese mer om bondgaranti