Investeringsgaranti

GIEK kan stille garanti for norske investeringer i utlandet, dekker risiko for ekspropriasjon, krigshandlinger, sivil uro, og lignende (politisk risiko). Garantien er dermed aktuell i land som preges av stor politisk uro og liten forutsigbarhet.

  • GIEK garanterer for inntil 95 prosent av investeringen, i form av egenkapital, lån, produksjonsutstyr eller andre verdier.
  • Garantidekning kan gis over inntil 20 år.
  • Garantien gjelder kun politisk risiko.

Gå direkte til søknadsskjema for investeringsgaranti (pdf) på bokmål eller nynorsk.

Gå til «Slik søker du» for å lese mer om hvordan du søker og hva GIEK trenger for å behandle din søknad.

Del

Kontakt oss

Øyvind Ajer

Avdelingsdirektør Energi og Industri

+47 95122598

epost