Kontraktsgaranti

Kontraktsgaranti sikrer eksportøren mot tap som kan oppstå i produksjonstiden før levering dersom inngåtte kontrakter ikke blir gjennomført eller oppfylt av kjøper som følge av konkurs, insolvens eller politiske hendelser. Garantien vil være mest aktuell i tilfeller hvor leveransen er skreddersydd og dermed vanskelig å selge til andre kjøpere enn den opprinnelige.

  • Garantien kan gjelde utenlandsk kjøpers manglende evne eller vilje til å betale (kommersiell risiko). GIEK garanterer for inntil 90 prosent av leverandørens egne kostnader.
  • Garantien kan gjelde endring av lover eller hendelser i kjøpers hjemland som gjør det umulig å gjennomføre betalingen (politisk risiko).
  • Garantien dekker direkte og indirekte omkostninger som eksportøren har hatt frem til kontrakten ble brutt.

Gå direkte til søknadsskjema for eksportgaranti (pdf) på bokmål eller nynorsk.

Gå til «Slik søker du» for å lese mer om hvordan du søker og hva GIEK trenger for å behandle din søknad.

Del

Kontakt oss

Øyvind Ajer

Avdelingsdirektør Energi og Industri

+47 95122598

epost