Långivergaranti

Långivergaranti er den mest benyttede garantien hos GIEK, og innebærer at GIEK stiller garanti når en utenlandsk kjøper ber sin bankforbindelse, Eksportkreditt Norge eller et annet finansforetak om lån for å betale for norske eksportvarer eller tjenester.

I august 2014 ble den tidligere långivergarantien og «Alminnelige vilkår 2006» redigert og samlet i ett dokument «Långivergaranti – ny». Det tidligere produktet med to dokumenter (långivergaranti og «Alminnelige vilkår») vil gjelde for tilsagn utstedt etter gammel ordning. Utstedelse av nye garanti er basert på GIEK´s gjennomgang av låneavtalen, det er derfor viktig at GIEK involveres tidlig i denne lånedokumentasjonsprosessen.

  • Inntil 85 prosent av salgskontraktens verdi kan være lånefinansiert. Av dette kan GIEK garantere for inntil 90 prosent.
  • Garantien stilles for 2 - 10 år. For skip er maksimal tid 12 år, og for fornybar energi-prosjekter og drikkevanns- og avløpsprosjekter 18 år.
  • Det er krav om at minst 30 prosent av eksportkontrakten består av norske varer, tjenester eller verdiskaping.

Gå direkte til søknadsskjema for eksportgaranti (pdf) på bokmål eller nynorsk.

For eksportkontrakter under 100 millioner kroner har Eksportkreditt Norge og GIEK lansert et felles, forenklet søknadsskjema. Skjemaet kan benyttes til å søke om både lån hos Eksportkreditt Norge og garanti fra GIEK. Les mer om dette her.

Gå til «Slik søker du» for å lese mer om hvordan du søker og hva GIEK trenger for å behandle din søknad.

Del

Fellessøknad GIEK og Eksportkreditt Norge

Kontakt oss

Øyvind Ajer

Avdelingsdirektør Energi og Industri

+47 95122598

epost

Britt Skåtun

Avdelingsdirektør Offshore

+47 47751361

epost