Finansiering av oppgraderingsutstyr til skip

For mer informasjon om finansiering av oppgradering (retrofit) av skip, vennligst last ned Eksportkreditt Norge og GIEK sin felles brosjyre.

Del

Kontakt

Sitwat Mumtaz

Kundeansvarlig

+47 99522778

epost