Remburs

GIEK kan garantere for bekreftede remburser utstedt i forbindelse med eksport av norske varer og tjenester fra Norge. GIEKs garanti overfor banken gjelder for en del av beløpet (kontragaranti).

  • GIEK garanterer for den risikoen eksportørens bank har på kjøpers bank ved eksport.
  • GIEKs garanti dekker en andel av det tapet banken måtte lide som følge av at rembursbeløpet/det garanterte beløp ikke blir betalt av kjøpers bank på forfallsdatoen.
  • Garantien kan dekke inntil 50 prosent av bankens risiko.

Gå til «Slik søker du» for å lese mer om hvordan du søker og hva GIEK trenger for å behandle din søknad.

Del

Kontakt oss

Øyvind Ajer

Avdelingsdirektør Energi og Industri

+47 95122598

epost