Utstedte garantier

object.val('mainimage.title')

GIEK publiserer nøkkelinformasjon på www.giek.no etter at en garantipolise er utstedt. Nøkkelinformasjonen inkluderer navn på eksportør, varetype, garantert beløp og dato for utstedelse av garantipolise. Garantimottaker har bekreftet overfor GIEK samtykke til offentliggjøring.

Last ned oversikt over utstedte garantier per juli 2016.

Del

Kontakt oss

Øyvind Ajer

Avdelingsdirektør Energi og Industri

+47 95122598

epost

Les mer om utstedte garantier under nyheter