Juridisk og forretningsstøtte


Elizabeth Lee Marinelli

Avdelingsdirektør Juridisk, Kreditt og Analyse

+47 90858676

epost

Juridisk seksjon


Ståle Torgersbråten

Juridisk direktør

+47 99631308

epost

Linda Margrethe Aasen

Advokat

+47 99024236

epost

Ole A. Baalsrud

Advokat

+47 90821121

epost

Siri S. Boasson

Advokat / Teamleder fastlandsindustri og energi

+47 93844939

epost

Inger Marit Borch

Advokat / Teamleder Restrukturering og mislighold

+47 91185964

epost

Sigrid Brynestad

Seniorrådgiver bærekraft

+47 91736007

epost

Marit Edin

Advokat

+47 41105409

epost

Bjørn Egeland

Seniorrådgiver bærekraft

+47 95925679

epost

Cecilie Hjorth (permisjon)

Advokat

+47 92252609

epost

Jo Stokke

Advokat

+47 90691479

epost

Anne Gro Sundby

Advokat

+47 91198977

epost

Rolf Tjugum

Advokat

+47 45024472

epost

Cathrine Toset

Seniorrådgiver juridisk seksjon / Teamleder shipping og offshore

+47 96640369

epost

Kamil Zabielski

Seniorrådgiver bærekraft / Teamleder bærekraft

+47 41044914

epost

Kredittseksjonen


Olaf Gresvik

Seksjonssjef Kreditt

+47 41220681

epost

Marit Daleng

Seniorrådgiver

+47 95206704

epost

Elisabeth Ausen Engen

Kredittanalytiker

+47 90725187

epost

Shabana Mughal

Seniorrådgiver

+47 97748054

epost

Jørn Erik Pedersen

Seniorrådgiver

+47 92895879

epost

Alessandro Prizzi

Seniorrådgiver

+47 46944644

epost

Bjørn Udgaard

Seniorrådgiver

+47 90053647

epost

Analyseseksjonen


Ivar Rekve

Seksjonssjef Analyse

+47 96917616

epost

Ingunn Aase Baretto

Seniorrådgiver, landanalyse

+47 91792007

epost

Alexander Berg

Seniorrådgiver, Land, bank og sektoranalyse

+47 45804074

epost

Martin Sommerseth Jaer

Seniorrådgiver, Land, bank og sektoranalyse

+47 40222561

epost

Alex Li

Senior kredittanalytiker

+47 47407606

epost

Alexander Sundén Løknes

Selskapsanalytiker

+47 99552577

epost

Anna Markina

Seniorrådgiver

+47 94286723

epost

Terje Mauer

Analytiker, offshore

+47 90970424

epost

Nikolai Owe

Seniorrådgiver

+47 40239007

epost

Victor Petersen

Sjefsøkonom

+47 47310620

epost

Maria Risberg

Senior markedsanalytiker

+47 95116957

epost

Økonomi


Trude Sølvberg

Økonomisjef

+47 99104767

epost

Ingvild Lundem

Regnskapssjef

+47 92665635

epost

Erik Gjone

Cash Management Officer

+47 97524759

epost

Atle Kollerud

Seniorrådgiver

+47 40634042

epost

Bente Rohrhirsch

Seniorrådgiver

+47 91184470

epost

IKT og dokumentforvaltning


Bent Norman Lund

Seksjonsleder, IT-sjef

+47 93021552

epost

Erlend Berger

Seniorrådgiver, IT

+47 95135692

epost

Per Hemstad

Leder Dokumentforvaltning

+47 92034167

epost

Jonas Lundberg

Globus fagkonsulent

+47 46925061

epost

Mona Sefjord

Rådgiver

+47 92646791

epost

Roar Soløst

Seniorrådgiver, IT

+47 96902120

epost

Eivind Surdal

Forretningsarkitekt

+47 93483153

epost

Torill Nordbotten Teigen

Rådgiver, Dokumentforvaltning

+47 92883375

epost

Loi Tan Vo

Seniorrådgiver, IT

+47 48173150

epost

Lasse Eidsheim

IT-lærling

+47 90790104

epost

Mats Thorjussen

IT-lærling

+47 90093432

epost

Medarbeider: