IKT og dokumentforvaltning


Bent Norman Lund

Seksjonsleder, IT-sjef

+47 93021552

epost

Erlend Berger

Seniorrådgiver, IT

+47 95135692

epost

Per Hemstad

Leder Dokumentforvaltning

+47 92034167

epost

Jonas Lundberg

Globus fagkonsulent

+47 46925061

epost

Mona Sefjord

Rådgiver

+47 92646791

epost

Roar Soløst

Seniorrådgiver, IT

+47 96902120

epost

Eivind Surdal

Forretningsarkitekt

+47 93483153

epost

Torill Nordbotten Teigen

Rådgiver, Dokumentforvaltning

+47 92883375

epost

Loi Tan Vo

Seniorrådgiver, IT

+47 48173150

epost

Lasse Eidsheim

IT-lærling

+47 90790104

epost

Mats Thorjussen

IT-lærling

+47 90093432

epost

Medarbeider: