GIEKs ledergruppe


Wenche Nistad

Administrerende direktør

+47 22876200

epost

Ulla Wangestad

Avdelingsdirektør Strategisk stab

+47 99266193

epost

Britt Skåtun

Avdelingsdirektør Offshore

+47 47751361

epost

Solveig Frøland

Avdelingsdirektør Shipping, verft og offshoreprosjekter

+47 95294853

epost

Elizabeth Lee Marinelli

Avdelingsdirektør Juridisk, Kreditt og Analyse

+47 90858676

epost

Ivar Rekve

Avdelingsdirektør Energi og Industri

+47 96917616

epost

Medarbeider: