Strategisk stab


Ulla Wangestad

Avdelingsdirektør Strategisk stab

+47 99266193

epost

Anskaffelser


Vera Didriksen

Seniorrådgiver, offentlige anskaffelser

+47 92085867

epost

HR og service


Anne May Risung

HR-sjef

+47 92653944

epost

Grethe Bakken

Førstesekretær

+47 96623699

epost

Laila Wenche Bøhler

Rådgiver, service

+47 96640600

epost

Harald Øien

HR-rådgiver

+47 99704914

epost

Vibeke Møller Østbye

Seniorrådgiver HR

+47 90982617

epost

Internasjonale relasjoner


Johan E. Mowinckel

Sekssjonssjef Internasjonale Relasjoner

+47 95130413

epost

Sunniva Erlandsen

Seniorrådgiver

+47 41145727

epost

Cecilie Grønntun

Seniorrådgiver

+47 906 52 638

epost

Kommunikasjon og departementskontakt


Allon Groth

Kommunikasjonssjef

+47 93251124

epost

Trude Martinsen Brun

Markeds- og kommunikasjonsrådgiver

+47 90552823

epost

Ingebjørg Johnsrud

Markeds- og kommunikasjonsrådgiver

+47 93039334

epost

Vilde Grønn Larsen (permisjon)

Senior kommunikasjonsrådgiver

+47 97505474

epost

Vegard Engebret Ørstad

Seniorrådgiver, departementskontakt

+47 95913801

epost

Virksomhetsstyring


Izabella Salicath

Ansvarlig virksomhetsstyring

+47 40922373

epost

Medarbeider: