Landrisiko

Generelle forutsetninger for GIEKs risikovurderinger

Denne siden beskriver vår veiledende landrisikovurdering på utgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er ikke bindende for GIEK med hensyn til konkrete søknader knyttet til eksportgarantier, og virksomheter som har konkrete spørsmål oppfordres derfor å ta kontakt med en av rådgiverne i GIEKs analyseavdeling. Velg aktuell verdensdel på kartet eller menyen til venstre for å se GIEKs landrisikovurderinger.

Kontakt oss

Victor Petersen

Sjefsøkonom

+47 47310620

epost

Alexander Berg

Seniorrådgiver, Land, bank og sektoranalyse

+47 45804074

epost

Martin Sommerseth Jaer

Seniorrådgiver, Land, bank og sektoranalyse

+47 40222561

epost