Internasjonalt samarbeid

GIEK deltar aktivt i arbeidet med å regulere offentlig støtte til eksportfinansiering på internasjonalt nivå gjennom å være representert i OECD, Berne Union og Parisklubben.

GIEK har også tett kontakt med andre eksportkredittselskaper rundt om i verden, og har fremforhandlet en rekke avtaler med disse slik at det blir enklere for norske eksportører med ulike behov.

         

alt          alt

 

                                                                         

alt                     alt

 

Del

Kontaktperson

Johan E. Mowinckel

Sekssjonssjef Internasjonale Relasjoner

+47 95130413

epost