Berne Union

alt

Berne Union er den ledende internasjonale organisasjonen for eksportkredittforsikring og utenlandske investeringer. Organisasjonen arbeider for internasjonal aksept og sunne og gode prinsipp ved utskriving av eksportkredittgarantier og investeringsgarantier.

Berne Union ble etablert i 1934 og har i dag 79 offentlige og private medlemmer.

Gjennom Berne Union er GIEK inkludert i et ledende forum for utveksling av informasjon, erfaring og kompetanse med kollegaer fra hele verden.

Les mer om Berne Union.

Del