OECD

alt

Gjennom medlemsskapet i OECD (Organisation for Economic Co-operation and Developmenter) er GIEK representert i det internasjonale arbeidet for å videreutvikle regelverket for eksportkreditter.

Medlemsstatene i OECD har forpliktet seg til regler som skal hindre handelsvridende tiltak og subsidiering av eksport. Reglene er nedfelt i Consensus-avtalen fra 1978, og setter grenser for hvilke lån stater kan være med å garantere for, hva slags garantipremier som må tas og hvilken grad av rentesubsididering som er tillat.

Felles regler og størst mulig åpenhet mellom medlemsstatene medvirker til at det ikke er statlige finansieringsløsninger som avgjør kjøperen sitt valg av leverandør. Eksportkredittgruppen i OECD har også laget felles regler for å håndtere miljø- og korrupsjonsproblematikk.

Innenfor rammene av Consensus-avtalen tilbyr medlemslandene CIRR-lån (Commercial Interest Reference Rate), som er en type fastrentelån der rentesatsen for nye lån fastsettes hver måned. I Norge er det Eksportkreditt Norge som forvalter ordningen.

Del