Parisklubben

alt

Parisklubben er en uformell gruppe av kreditorer (19 land) som ble etablert i 1956 i forbindelse med reforhandling av Argentinas gjeld. I tett samarbeid med IMF og Verdensbanken er det Parisklubbens hovedoppgave å finne en bærekraftig løsning for debitorlandets betalingsvansker. 386 rammeavtaler med 80 land er inngått siden oppstarten i 1956. Parisklubben ledes av det franske finansdepartementet.

Arbeidet i Pariserklubben bygger på seks hovedprinsipp:

Solidaritetsprinsippet: alle medlemsland er enige om å opptre som en samlet gruppe i sin omgang med et gitt lands med betalingsvansker

Konsensusprinsippet: alle deltakende land må være enige før endelig beslutning tas

Informasjondelingsprinsippet: informasjon deles, men alt er konfidensielt

Case by case-prinsippet: Parisklubbens beslutninger tas på grunnlag av hvert case og debitorlandets spesielle behov

Betingelsesprinsippet. Debitorlandet må blant annet ha et IMF-program før forhandlinger iverksettes

Likebehandlingsprinsippet: Et debitorland kan ikke søke å oppnå bedre betingelser hos kreditorer som ikke er medlemmer av parisklubben

Den norske delegasjonen blir ledet av Utenriksdepartementet og GIEK bidrar med teknisk ekspertise. Parisklubben møtes 10 ganger i året for gjennomgang av gjeldssituasjonen i utvalgte enkeltland. Gjeldsforhandlinger med enkeltland blir som regel holdt i etterkant av landgjennomgangen.

Parisklubben reforhandler stat-til-stat-fordringer som hovedsaklig skriver seg fra misligholdte statsgaranterte eksportkreditter fra GIEK.

Les mer om Parisklubben.

 

Del