Garantisamarbeid

alt

GIEK har inngått samarbeidsavtaler med flere andre garantiinstitutt, som kan være nyttig når eksportbedriften har produksjon i mer enn ett land, eller når det søkes om finansiering av et prosjekt med leveranser fra eksportører i flere land. GIEK kan ta risiko også i felles prosjekt uten at en generell avtale er inngått med de involverte parter.

En reforsikringsavtale inngås normalt som en generell rammeavtale som så brukes på konkrete prosjekt. Under en reforsikringsavtale er hovedforsikreren normalt garantiinstituttet i det landet som har størst del av de leveransene som skal dekkes.

Under ein joint guarantee dekker hvert garantiinstitutt sin nasjonale del med egne garantier, og samarbeidet går hovedsaklig på utveksling av informasjon samt samarbeid ved en eventuell misligholdssituasjon.

GIEK har reforsikringsavtaler med: Land
Atradius Nederland
Cesce Spania
Coface Frankrike
Cosec Portugal
EBRD Europa
ECGD Storbritannia
EGAP Tsjekkia
EKF Danmark
EKN Sverige
Euler Hermes Tyskland
Finnvera Finland
Kredex Estland
OeKB Østerrike
SACE Italia

 

GIEK har Memorandum of Understanding (MOU) med: Land
HBOR Kroatia
Sinosure Kina
K-Sure Sør-Korea

 

GIEK har joint guarantee-avtaler med: Land
EKF Danmark
EKN Sverige
Finnvera Finland
Del