GIEKs styre

Styreleder

Karin Bing Orgland

alt

Født i 1959. Styreleder i GIEK siden august 2013. Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Arbeider som uavhengig styremedlem og sitter i styret i bl.a. Norske Skog, Grieg Seafood, Norwegian Finans Holding, HAV Eiendom AS, Røisheim Hotell og Eiendom og INI AS. Har lang og bred bankerfaring gjennom ulike lederroller i DNB.

 

Styrets nestleder

Torfinn Kildal

alt

Født i 1954. Styremedlem i GIEK siden februar 2011. Siviløkonom fra NHH i Bergen. Jobber som uavhengig styremedlem og sitter i styret i bl.a. Aibel, OSWO, Glamox, Lønne Service og Pres-Vac Engineer. Han er også styreleder i Interwell, Servi Hydranor og OSWO. Tidligere administrerende direktør i Kongsberg Maritime, hvor han sluttet i 2010. Han har bred operativ og styreerfaring innen offshore og maritim leverandørvirksomhet i Norge og internasjonalt.

 

Styremedlem

John G. Bernander

alt

Født i1957. Styremedlem i GIEK siden august 2013. Jurist fra Universitetet i Oslo. Styremedlem og rådgiver i Viking Heat Engines. Tidligere administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2009–2012, kringkastingssjef i NRK 2001–2007 og administrerende direktør i sjøforsikringsselskapet Gard 1993-2001.

 

Styremedlem

Marit E. Kirkhusmo

alt

Født i 1970. Styremedlem i GIEK siden august 2014. Jurist fra Universitetet i Oslo. Jobber som advokat og partner i Advokatfirma Ræder, hvor hun arbeider med shipping/offshore og finansiering som hovedområder. Hun har lang og bred erfaring som advokat for ulike aktører innenfor disse bransjene. Hun var i mange år juridisk direktør i den tidligere Eitzen-Gruppen og satt i konsernledelsen i gruppens morselskap.

 

Styremedlem

Arve Bakke

alt

Født i 1952. Styremedlem i GIEK siden august 2009. Leder av Fellesforbundet siden 2007. Ansatt i Fellesforbundet og tidligere Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund siden 1984, før det ved verftet Ulstein-Hatlø i ti år. Leder av Møre og Romsdal Arbeiderparti i 12 år. Statssekretær i Administrasjons- og planleggingsdepartementet 1996-1997.

 

Styremedlem

Nina Udnes Tronstad

alt

Født i 1959. Styremedlem i GIEK siden august 2015. Nina Udnes Tronstad er sivilingeniør i industriell kjemi fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Hun jobber som Senior Vice President for Procurement and Subcontracting i Kværner, og har tidligere vært konserndirektør i Kværner, administrerende direktør og president i Kværner Verdal, konserndirektør i Statoil og har hatt flere lederstillinger på operasjonell og teknisk side i Statoil. Hun er styremedlem i Trelleborg AB, Peab AB, Nordox og varamedlem til styret ved NTNU.

 

Ansattrepresentant i styret

Jo Stokke

alt

Født i 1953. Ansattrepresentant i styret siden januar 2016. Jurist fra Universitetet i Oslo. Advokat i Juridisk avdeling i GIEK siden januar 2015. Har tidligere vært advokat i Christiania Bank og Kreditkasse/Nordea og partner i Advokatfirmaet Schjødt.

 

Observatør i styret

Morten Calfeldt

alt

Født i 1961. Observatør i styret siden januar 2016. Utdannet ved Sjøkrigsskolen, operativ linje. Senior kundeansvarlig i GIEK siden februar 2014. Har tidligere erfaring fra sjøforsikring og kundeansvar innenfor shipping/offshore i bank. Arbeidet i Deutsche Bank før oppstarten i GIEK.

 

Del