GIEKs ledergruppe


Wenche Nistad

Administrerende direktør

+47 91318474

epost

Ulla Wangestad

Avdelingsdirektør Strategisk stab

+47 99266193

epost

Britt Skåtun

Avdelingsdirektør Offshore

+47 47751361

epost

Solveig Frøland

Avdelingsdirektør Shipping, verft og offshore-prosjekter

+47 95294853

epost

Øyvind Ajer

Avdelingsdirektør Energi og industri

+47 95122598

epost

Elizabeth Lee Marinelli

Avdelingsdirektør Juridisk, kreditt og analyse

+47 90858676

epost

Medarbeider: