Samfunnsansvar og antikorrupsjon

GIEKs retningslinjer for miljø og menneskerettigheter samsvarer med norske myndigheters internasjonale forpliktelser og retningslinjer. GIEKS retningslinjer og prosedyrer er basert på OECDs «Common Approaches on Environmental and Social Due Diligence», og på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Les mer om GIEKs retningslinjer for samfunnsansvar og miljø i menyen til venstre.

Korrupsjon er skadelig for samfunnet og hindrer en sunn økonomisk og sosial utvikling. GIEK arbeider for å hindre korrupsjon i transaksjoner der GIEK deltar. Les mer om antikorrupsjon i menyen til venstre.

Del