OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper

Gjennom OECDs Common Approaches er medlemslandenes eksportkredittinstitusjoner forpliktet til å fremme større kjennskap til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Dette er anbefalinger fra de tilsluttede landenes regjeringer til bedrifter med internasjonal virksomhet. Retningslinjene gir prinsipper og standarder for god forretningsskikk i samsvar med gjeldende lover og internasjonale anerkjente standarder. De dekker alt fra offentliggjøring av opplysninger, menneskerettighetene, sysselsetting, miljøvern, bestikkelser og pengeutpressing, forbrukerinteresser, vitenskap og teknologi til konkurranse og beskatning. Alle OECD-land og andre land som frivillig har tilknyttet seg retningslinjene er folkerettslig forpliktet til å etablere et nasjonalt kontaktpunkt som skal fremme retningslinjene, behandle spørsmål og henvendelser om dem, samt bidra til å løse klager knytte til hvordan bedriftene etterlever retningslinjene. Der dialog og mekling om brudd på retningslinjene ikke er mulig skal kontaktpunktet offentliggjøre en slutterklæring om klagen. Disse nasjonale kontaktpunktene er de eneste internasjonalt anerkjente klageinstansene i sitt slag. I henhold til Common Approches plikter GIEK å vurdere uttalelser og rapporter fra det nasjonale kontaktpunktet i forbindelse med søknader om finansiering.

GIEK oppfordrer alle sine kunder og samarbeidspartnere å gjøre seg kjent med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og etterfølge disse.

Noen relevante linker:

Hovedpunktene i retningslinjene

OECDs hjemmeside med informasjon om retningslinjene

Mer informasjon om Norges nasjonale kontaktpunkt

Del