Retningslinjer og due diligence-prosedyre for miljø og menneskerettigheter

GIEKs retningslinjer for miljø og menneskerettigheter samsvarer med norske myndigheters internasjonale forpliktelser og retningslinjer. GIEKS retningslinjer og prosedyrer er basert på OECDs «Common Approaches on Environmental and Social Due Diligence», og på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. GIEKs due diligence-prosedyre evaluerer alle finansielle transaksjoner opp mot deres innvirkninger på miljø og samfunn.

Prosjektene vurderes opp mot IFCs standarder (IFC Performance Standards) og Verdensbankens retningslinjer for miljø, helse og sikkerhet (EHS Guidelines). I tillegg evaluerer GIEK maritime mobile enheter og verft. GIEK tar en aktiv rolle og støtter eksportører i å redusere risiko knyttet til drift, finansielle forhold og omdømme ved å vurdere og håndtere miljømessig og sosial risiko.

GIEKs prosedyre for due diligence av miljø og menneskerettigheter

GIEK har en omfattende due diligence-prosedyre. Alle transaksjoner blir klassifisert basert på informasjon innhentet i risikovurderingen. Risikoen deles inn i tre nivåer: A, B og C, der A er høyeste grad av risiko eller negative effekt. Miljømessige og sosiale konsekvensutredninger må offentliggjøres i prosjekter som klassifiseres A (ESIA - Environmental and Social Impact Assessment) i henhold til IFCs standarder.  GIEK vil også foreta en befaring, og tilknyttede anlegg vil også bli evaluert.

For B-klassifiserte prosjekter krever GIEK tilstrekkelig dokumentasjon på hvordan miljømessig og sosial påvirkning indentifiseres og håndteres. For C-klassifiserte prosjekter kreves det kun identifikasjon av risikoen. Alle prosjekter skal uavhengig av klassifisering følge nasjonale lover og relevante internasjonale konvensjoner som landene er forpliktet til.

GIEKs prosedyre for due diligence av miljø og menneskerettigheter er tilgjengelig her.

Publisering av kategori A- og B-prosjekter

GIEK offentliggjør informasjon om A og B-prosjekter som har søkt om eksportfinansiering. Konsekvensutredninger (ESIA) for prosjekter i kategori A publiseres minst 30 dager før utstedt garanti.

Prosjekter under vurdering

1. NACAOME II Agua Fria solkraftprosjekt, Honduras:

2. 25 MW gasskraftverk, Myanmar:

3. ViQA - Elvekraftverk, Kosovo:

4. Belwind II, offshore vindpark Belgia:

5. Thorsil Metallurgical Grade Silicon Plant, Helguvik, Island (kategori A):

Konsekvensutredning i forbindelse med eksport fra Vatvedt Industri AS, Sarpsborg, til Thorsil Metallurgical Grade Silicon Plant, Helguvik, Island. Thorsil planlegger å bygge og drive et nytt silisiumverk på Helhuvik, Island, med en årlig produksjon på 110.000 tonn metallurgisk silisium. Det norske selskapet Vatvedt Industri AS leverer to ovner til verket.

6. Abul Khair Group - kraftverk basert på gass, Bangladesh (kategori B):

Abul Khair Group driver bl.a. to stålverk i Chittagong i Bangladesh. Selskapet har inngått kontrakt med Bergen Engines AS om å kjøpe 8 gassturbiner som hver genererer drøyt 9 MW. Turbinene skal produsere energi til stålverkene for å kompensere for ustabil strømforsyning over det offentlige nettet i området.

7. LignoTech Florida (category B):

The LignoTech Florida project is the building of a production plant based on Borregaards intellectual property which allows higher value utilization of the lignin stream from Rayonier’s (RYAM) existing pulp mill in Florida, USA. The feasibility of the LignoTech project has been pulled together with the building of a CHP gas power plant that provides availability of natural gas and enables RYAM to convert their recovery boiler to operate on natural gas, and makes the lignin available for use for higher value products than the use as fuel. LignoTech Florida’s facility is adjacent to and integrated with the existing RYAM mill. A building permit and a new air permit were required from the city of Fernandina Beach and state of Florida respectively. The technical details of the permits are in the technical evaluation and air permit documents. GIEK has conducted a site visit and met with relevant parties involved in the project to assess any potential negative impacts of the project. This is a substantial project, but with limited additional adverse environmental and social risks than from the existing facility and benefits include lower SO2 emissions. An EIA was not required by the state, but risks and mitigation are addressed in the air emission and building permits.

Florida air permit

Alle prosjekter er åpne for innsigelser fra alle som er interessehavere i prosjektet. Vi ber at innsigelser eller klager sendes til: stakeholder.feedback@giek.no

GIEKs standard kontraktvilkår

GIEK har et antall standardklausuler om miljømessige og sosiale problemstillinger som en del av sine kontraktvilkår.

GIEKs standard kontraktvilkår er tilgjengelig her.

Del

Kontakt oss for mer informasjon

Kamil Zabielski

Seniorrådgiver bærekraft / Teamleder bærekraft

+47 41044914

epost

Sigrid Brynestad

Seniorrådgiver bærekraft

+47 91736007

epost

Bjørn Egeland

Seniorrådgiver bærekraft

+47 95925679

epost