Presserom

Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) er en forvaltningsbedrift underlagt Stortinget og Regjeringen v/ Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Andre institusjoner i det norske virkemiddelapparatet for eksportfremme er Eksportkreditt Norge, Innovasjon Norge og GIEK Kredittforsikring.

GIEKs rolle er å utstede garantier på vegne av den norske stat og i tråd med OECD-ordningen for eksportkreditter.

Når en utenlandsk importør skal finansiere sitt kjøp av norske varer og tjenester, vil banken som finansierer vanligvis kreve en såkalt långivergaranti før lånet kan utbetales—GIEKs långivergaranti er vårt mest etterspurte produkt. I mange av våre garantisaker, men ikke alle, inngår et lån på delbeløpet fra statseide Eksportkreditt Norge, og våre to institusjoner samarbeider nært når vi begge er involvert i finansieringen av den samme kontrakten. Andre garantier fra GIEK gir trygghet til enten eksportør, importør eller bank.

Våre ordninger er tilpasset både store og små eksportkontrakter og er priset på samme nivå som lånet eller i henhold til OECD-regler. GIEK kan stille garantier for selskaper i alle bransjer, og for eksport til de fleste land i verden. GIEK er en sterk finansiell partner og rådgiver for norske eksportører, med ansatte som besitter høy faglig kompetanse og solid innsikt i ulike bransjer og markeder.

GIEK holder til på Aker Brygge i Oslo sentrum og har 95 ansatte. Per 31. desember 2014 forvaltet GIEK garantier for 89,3 milliarder kroner. 

GIEK er underlagt Offentlighetsloven. Loven regulerer retten til innsyn i offentlige virksomheters dokumenter. All informasjon knyttet til GIEKs saksbehandling før en garantipolise er utstedt er unntatt offentligheten. Offentlig elektronisk postjournal (OEP) er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler.     

alt                      
Pressebilde av adm.dir Wenche Nistad                         

alt

Pressebilde av kommunikasjonssjef Allon Groth

Del

Pressekontakter:

Allon Groth

Kommunikasjonssjef

+47 93251124

epost

Vilde Grønn Larsen (permisjon)

Senior kommunikasjonsrådgiver

+47 97505474

epost