Søknadsprosessen

alt

Send søknad til GIEK:

Fyll ut søknadsskjemaet som består av selve søknaden og to spørreskjemaer om miljø, sosiale forhold og menneskerettigheter. Send deretter søknadsskjemaet og spørreskjemaene til postmottak@giek.no. Hos relevant garantiavdeling i GIEK kan du komme i kontakt med en av våre rådgivere, som kan besvare eventuelle spørsmål til utfylling av søknadsskjema eller dokumentasjonen som skal vedlegges.

GIEK vurderer søknaden

GIEK behandler søknaden så raskt som mulig etter at søknaden med nødvendig dokumentasjon er mottatt. Normal behandlingstid er 3-6 uker. Det kan ta noe lengre tid dersom søknaden er kompleks, garantibeløpet er høyt e.l.

Tilsagn og låneavtale

Dersom svaret på søknaden er positivt vil GIEK gi tilsagn om garanti. Med tilsagn vil banken som gir lånet normalt bruke noen uker på å utarbeide den endelige låneavtale som garantien er knyttet til.

GIEK utsteder garanti

Når låneavtalen er ferdig og lånet er klart til utbetaling utsteder GIEK den endelige garantipolisen.

Betaling uteblir - GIEK utbetaler erstatning

Låntaker skal betjene det garanterte lånet, men dersom betalingen uteblir vil GIEK utbetale erstatning til garantimottager dersom garantiens vilkår er oppfylt.

Del

Kontakt oss

Øyvind Ajer

Avdelingsdirektør Energi og Industri

+47 95122598

epost